Login

Meetings

Date(s) Meetings Place
21 Mar 2023 to 21 Mar 2023 FAI Executive Board Online (n/a)
01 Apr 2023 to 01 Apr 2023 FAI Aeromodelling Commission Online (n/a)
25 Apr 2023 to 25 Apr 2023 FAI Executive Board Online (n/a)
02 May 2023 to 02 May 2023 FAI Astronautic Records Commission Online (n/a)
16 May 2023 to 16 May 2023 FAI Amateur-built & Experimental Aircraft Commission Online (n/a)
23 May 2023 to 23 May 2023 FAI Executive Board Online (n/a)
10 Jun 2023 to 11 Jun 2023 FAI Medico-Physiological Commission Stockholm (Sweden)
25 Jul 2023 to 25 Jul 2023 FAI Executive Board Online (n/a)
22 Aug 2023 to 22 Aug 2023 FAI Executive Board Online (n/a)
19 Sep 2023 to 19 Sep 2023 FAI Executive Board Online (n/a)
23 Oct 2023 to 24 Oct 2023 FAI Executive Board Dayton (USA)
17 Nov 2023 to 19 Nov 2023 FAI Aerobatics Commission Krakov (Poland)
21 Nov 2023 to 21 Nov 2023 FAI Executive Board Online (n/a)
19 Dec 2023 to 19 Dec 2023 FAI Executive Board Online (n/a)
03 Feb 2024 to 04 Feb 2024 FAI Skydiving Commission Orlando, Florida (USA)
22 Feb 2024 to 24 Feb 2024 FAI Microlight & Paramotor Commission Lausanne (Switzerland)
01 Mar 2024 to 02 Mar 2024 FAI Gliding Commission Toulouse (France)
08 Mar 2024 to 09 Mar 2024 FAI General Aviation Commission Funchal (Portugal)
22 Mar 2024 to 23 Mar 2024 FAI Rotorcraft Commission Lausanne (Switzerland)